Boekingsvoorwaarden

Op alle overeenkomsten van reisagent Reisgraag.nl zijn de ANVR boekingsvoorwaarden en de SGR-regeling van toepassing. Als u er prijs op stelt deze voorwaarden te ontvangen kunt u contact opnemen met ons. U kunt ze ook nalezen op www.anvr.nl en www.sgr.nl

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Reisgraag.nl (KvK 17190665) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel B:Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Ga naar http://www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf voor het lezen en opslaan van de ANVR Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier op Reisgraag.nl dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van de ANVR Boekingsvoorwaarden en overige informatie en daarmee akkoord gaat.

Naast de boekingsvoorwaarden van de ANVR zijn ook de reisvoorwaarden van de reisorganisator van toepassing. Bekijk de reisvoorwaarden van de verschillende organisatoren:

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Reisgraag.nl (KvK 17190665) is aangesloten bij SGR (deelnemersnummer 3691). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.