Boekingsvoorwaarden

Op alle overeenkomsten van reisagent Reisgraag.nl zijn de ANVR boekingsvoorwaarden en de SGR-regeling van toepassing. Als u er prijs op stelt deze voorwaarden te ontvangen kunt u contact opnemen met ons. U kunt ze ook nalezen op www.anvr.nl en www.sgr.nl

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Reisgraag.nl (KvK 17190665) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Ga naar https://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf voor het lezen en opslaan van de ANVR Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier op Reisgraag.nl dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van de ANVR Reizigersvoorwaarden en overige informatie en daarmee akkoord gaat.

Naast de Reizigersvoorwaarden van de ANVR zijn ook de reisvoorwaarden van de reisorganisator van toepassing. Deze zijn beschikbaar op de website van de reisorganisator en ook te vinden op https://www.anvr.nl/touroperatorvoorwaarden/touroperatorvoorwaarden.aspx.

Annuleringsvoorwaarden (in aanvulling op artikel 9 van de ANVR-Reisvoorwaarden)
Indien de organisator van de reis haar eigen voorwaarden heeft verwijzen we daar naar. In andere gevallen gelden de onderstaande annuleringskosten voor (deel-) annulering van een pakket danwel los onderdeel van een (samengestelde) reis.

Indien de overeenkomst, of een deel daarvan, door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vr de vertrekdag: de aanbetaling;
 • bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vr de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vr de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vr de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vr de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief ) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

  Naast de annuleringskosten van de betreffende touroperator, rekent Reisgraag.nl per (deel)annulering € 50,- per boeking aan administratiekosten.

  Stichting Garantiefonds Reisgelden

  Reisgraag.nl (KvK 17190665) is aangesloten bij SGR (deelnemersnummer 3691). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.