Man sneller opgewonden op vakantie

Geschreven op 14 juni 2012 door de redactie

Man sneller opgeworden
Man sneller opgeworden

Mannen voelen zich op vakantie sneller aangetrokken tot andere mensen dan hun partner dan vrouwen

Meer mannen (15,9%) dan vrouwen (6,1%) voelden zich op vakantie sneller aangetrokken tot andere mensen dan hun partner toen ze met hun partner op vakantie waren. In de leeftijdscategorie jonger dan 18 (24%) zaten relatief gezien de meeste mensen die zich tot andere mensen dan hun partner aangetrokken voelden. De respondenten in de leeftijdscategorie 18 tot 29 (69,4%) voelden zich het minst aangetrokken tot andere mensen.

Meer mannen dan vrouwen voelen zich op vakantie meer aangetrokken tot hun partner dan thuis

Vooral mannen (57%) voelden zich op vakantie meer aangetrokken tot hun partner, ten opzichte van 50,2% van de vrouwen. De meeste jongeren onder de 18 (24%) voelden zich het minst aangetrokken tot hun partner. Het hoogste percentage (72,9%) dat zich het meest aangetrokken voelde tot hun partner zit in de leeftijdscategorie 18-29.

Mannen gedragen zich op vakantie vaker anders tegen hun partner dan vrouwen

Meer mannen (32,7%) dan vrouwen (26,4%) gedroegen zich op vakantie anders tegen hun partner. Voornamelijk de leeftijdscategorie 18-29 (38,8%) gedroeg zich op vakantie anders dan thuis. De meeste respondenten die zich hetzelfde gedroegen, vond je in de leeftijdscategorie 30-49: 77,6% gedroeg zich op vakantie hetzelfde als thuis.

Het merendeel heeft meer seks op vakantie dan thuis, maar dit loopt langzaam af wanneer men ouder wordt

Meer mannen (58,9%) dan vrouwen (56,3%) geven aan dat ze meer seks op vakantie dan thuis hebben, maar ook meer mannen (6,5%) dan vrouwen (4,6%) hebben juist minder seks dan thuis. Bij een hogere leeftijd wordt het verschil tussen vakantie en thuis kleiner.

33,2% is nog nooit met een partner op vakantie geweest

67,3% van de mannen en 66,6% van de vrouwen zijn ooit met hun partner op vakantie geweest. In de leeftijdscategorie 50-65 jaar neemt het percentage respondenten dat nog nooit met een partner op vakantie is geweest toe met 4,9% ten opzichte van de leeftijdscategorie 30-49 jaar. 77,7% van de jongeren onder de 18 is nog nooit met hun partner op vakantie geweest. 82,3% van de respondenten in de leeftijdscategorie 30-49 zijn ooit met een partner op vakantie geweest, het hoogste percentage van alle leeftijdscategorieŽn.

Vooral 65-plussers maken op vakantie meer ruzie dan thuis

Meer vrouwen (60,5%) dan mannen (57%) zeggen net zoveel ruzie op vakantie te maken als thuis. 10,3% van de mannen heeft meer ruzie op vakantie, tegenover 8% van de vrouwen. Maar ook meer mannen (32,7%) hebben minder ruzie op vakantie dan thuis, ten opzichte van 31,4% van de vrouwen. Het valt op dat van alle leeftijdscategorieŽn de 65-plussers het meeste ruzie maken op vakantie (17,9%). De meeste jongeren onder de 18 geven juist aan minder ruzie te maken (60%).

Invloed van vakantie op relatie

Meer vrouwen dan mannen denken dat de vakantie van invloed is op de relatie

62,5% van de vrouwen en 59,8% van de mannen denkt dat een vakantie invloed heeft op hun relatie. Vooral respondenten in de leeftijdscategorieŽn 18-29 jaar (77,6%) en 30-49 jaar(67,2%) denken dat een vakantie invloed heeft op de relatie. In de andere categorieŽn denkt ongeveer de helft van de respondenten dat het wel van invloed is.

De vakantie heeft een positieve invloed op de relatie, omdat het een band schept

Zowel de vrouwen (32,5%) als de mannen (35,9%) zijn het er over eens dat de vakantie een positieve invloed heeft op de relatie, omdat je elkaar beter leert kennen. Op de tweede plaats komt het, omdat je in een mooie omgeving bent en een beter humeur hebt, bij de mannen geldt dit voor 31,3% en bij de vrouwen voor 26,4%. Alleen vrouwen (1,2%) denken dat een vakantie een negatieve invloed heeft op de relatie, omdat hun partner of zijzelf meer zouden flirten of vreemd zouden gaan op vakantie. Een andere reden waarom de vakantie een negatieve invloed zou hebben is omdat beide een ander idee heeft over de invulling. De vraag "Waarom heeft de vakantie een positieve invloed?" werd o.a. beantwoord met: ďJe bent uit de dagelijkse sleur en je kunt de opgedane ervaringen van de vakantie met elkaar delen en dat schept een bandĒ. Een vrouwelijke respondent denkt dat het zowel positieve als negatieve invloeden heeft en antwoordt het volgende: ďDe vakantie heeft zowel positieve als negatieve invloeden; je leert elkaar beter kennen doordat je langere tijd samen bent, hierdoor kun je je meer ergeren aan elkaar. Ook kun je het gezelliger hebben dan thuis doordat je een beter humeur hebtĒ.

BeŽindiging van relatie door vakantie

Voornamelijk 65-plussers beŽindigen hun relatie voordat zij op vakantie gaan

Meer vrouwen (11,5%) dan mannen (7,5%) hebben ooit hun relatie verbroken voordat zij op vakantie gingen. Het hoogste percentage bevindt zich bij 65-plussers. Hiervan heeft 17,9% de relatie ooit wel eens verbroken voordat hij/zij op vakantie ging.

De helft van de respondenten in de leeftijdscategorie 50-65 jaar verbrak ooit de relatie omdat ze liever vrijgezel wilden zijn

Vrouwen (58,3%) die hun relatie voor de vakantie verbreken geven vaker als reden dat ze met vrienden op vakantie willen. Terwijl juist meer mannen (40%) dan vrouwen (8,3%) liever vrijgezel willen zijn op vakantie. Ook in de leeftijdscategorieŽn jonger dan 18 jaar, 18-29 jaar en 30-49 jaar willen de respondenten met vrienden op vakantie. 50% van de respondenten in de leeftijdscategorie 50-65 jaar heeft ooit de relatie verbroken voor de vakantie, omdat hij/zij de voorkeur geeft om vrijgezel te zijn.

Een vijfde van de 65-plussers heeft de relatie ooit nŠ de vakantie uitgemaakt

Het percentage mannen en vrouwen dat een relatie ooit na de vakantie heeft uitgemaakt, lag ongeveer gelijk en was voor de mannen 12,1% en voor de vrouwen 12,3%. Slechts 9,7% van de respondenten in de leeftijdscategorie 50-65 heeft de relatie ooit uitgemaakt na een vakantie. De 65-plussers staan met 20,5% bovenaan.

Bijna een derde van de respondenten in de leeftijdscategorie 18-29 jaar heeft de relatie na de vakantie verbroken omdat de partner te veel dronk

Voor zowel de meeste mannen (38,5%) als de meeste vrouwen (43,8%) was de voornaamste reden om het na de vakantie uit te maken dat er vooraf al twijfels waren. Meer mannen (30,8%) dan vrouwen (12,5%) hebben de relatie uitgemaakt omdat er tijdens de vakantie veel ruzie was. 75% van de respondenten in de leeftijdscategorie 30-49 jaar heeft de relatie verbroken omdat er vooraf twijfels waren. In de leeftijdscategorie jonger dan 18 jaar gaf 50% van de respondenten aan dat ze hun relatie hadden verbroken omdat de partner was vreemdgegaan. De meeste respondenten in de leeftijdscategorie 18-29 jaar (27,3%) gaven als reden dat de partner te veel dronk.

23,1% van de 65-plussers heeft hun relatie verbroken na een vakantie met vrienden

7,5% van de mannen en 6,5% van de vrouwen heeft hun relatie ooit verbroken nadat ze met vrienden op vakantie waren geweest. Ten opzichte van de respondenten in de andere leeftijdscategorieŽn hebben redelijk veel respondenten in de leeftijdscategorie 65+ (23,1%) de relatie na een vakantie met vrienden verbroken.

37,5% van de mannen ten opzichte van 5,9% van de vrouwen heeft het uitgemaakt omdat de partner hem/haar niet vertrouwde

37,5% van de mannen en 41,2% van de vrouwen heeft na de vakantie met vrienden de relatie uitgemaakt, omdat ze zelf waren vreemdgegaan of iemand anders waren tegengekomen. Meer mannen (37,5%) dan vrouwen (5,9%) heeft de relatie na een vakantie met vrienden uitgemaakt omdat de partner hem niet vertrouwde. De meeste respondenten (44,4%) in de leeftijdscategorie 65+ hadden het uitgemaakt, omdat zij waren vreemdgegaan of iemand anders tegen waren gekomen. 33,3% van de respondenten in de leeftijdscategorie 50-65 jaar wilde liever vrijgezel zijn en in de leeftijdscategorie 30-49 jaar maakte 50% het uit omdat hij was vreemdgegaan of iemand anders tegen was gekomen.

Partner van 65-plusser heeft het vaker uitgemaakt voor de vakantie

Respondenten tussen 50 en 65 jaar hebben het minst vaak een partner gehad die de relatie voor of na de vakantie verbrak: bij 1,9% is dit ervoor gebeurd en bij 5,8% erna. Bij de leeftijdscategorie 65+ hebben meer partners het voor de vakantie (12,8%) dan na de vakantie (7,7%) uitgemaakt. Bij de rest van de leeftijdscategorieŽn hebben meer partners het juist na de vakantie uitgemaakt.

BeŽindiging van relatie door partner van man heeft minder vaak te maken met de vakantieperiode dan bij vrouw

Bij mannen (35,7%) heeft de beŽindiging van de relatie door de partner minder vaak te maken met de vakantieperiode dan bij vrouwen (55,2%). Bij alle leeftijdscategorieŽn liggen de percentages ongeveer rond de 50% en enkel bij de leeftijdscategorieŽn 30-49 jaar en 65+ had de beŽindiging van de relatie vaker niet dan wel te maken met de vakantieperiode.

Algemene informatie over de respondenten

Van de personen die de enquÍte ingevuld hebben, is 29% man en 71% vrouw. In totaal hebben 551 mensen meegeholpen aan dit onderzoek. De leeftijden van de respondenten waren als volgt: 20,3% was jonger dan 18 jaar, 21,05% was tussen de 18 en 29 jaar, 25,59% was tussen de 30 en 49 jaar, 24,14% was tussen de 50 en 65 jaar en 8,89% was ouder dan 65 jaar. De meeste mannen waren tussen de 50 en 65 jaar oud, namelijk 33,3%. De meeste vrouwen waren tussen de 30 en 49 jaar, namelijk 26%. 88,1% van de respondenten gaf aan een relatie te hebben. Meer vrouwelijke (90,1%) dan mannelijke (83,2%) van de respondenten heeft op dit moment een relatie. De meeste respondenten met een relatie zitten in de leeftijdscategorie 50-65 (95,1%). Hoe hoger de leeftijdscategorie wordt, hoe hoger het aantal mensen met een relatie. Dit geldt echter niet voor ouderen boven de 65, dit is een daling: hiervan heeft 82,1% een relatie. Van de respondenten die wel een relatie hebben, hebben meer mannen (75,3%) dan vrouwen (68,2%) een relatie langer dan 5 jaar. 8,5% van de vrouwen tegenover 5,7% van de mannen heeft op het moment een relatie die nog geen jaar duurt. Hoe hoger de leeftijd, hoe meer respondenten al minimaal 5 jaar een relatie hebben. 0,9% van de respondenten in de leeftijdscategorie 30-49 heeft op dit moment een relatie korter dan 1 jaar, dit is het minste aantal respondenten van alle leeftijdscategorieŽn. Van de respondenten die op dit moment geen relatie hebben, hebben meer mannen (50%) dan vrouwen (42,3%) ooit een relatie gehad die langer dan 5 jaar duurde. Ook hebben meer mannen (16,7%) in vergelijking met vrouwen (15,4%) een relatie gehad die korter dan een jaar duurde. Bij de vrijgezelle respondenten geldt: hoe ouder men is, hoe meer mensen een relatie langer dan 5 jaar hebben gehad. Voor de single 65-plussers geldt dit echter niet, hiervan heeft 28,6% nooit een relatie gehad die langer dan 1 jaar heeft geduurd.

Over Reisgraag.nl

Contact m.b.t. het onderzoek: Thomas Lenting (thomas@reisgraag.nl, 0646218908)

Reisgraag.nl is een ANVR / SGR reisbureau. Op onze website vind je informatie & onafhankelijk gekeurde reviews over bestemmingen en reisorganisaties. Daarnaast houden we regelmatig onderzoek over toeristische onderwerpen.

De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Reisbureau Reisgraag.nl

Wij hebben service hoog in het vaandel staan. We regelen alles van a tot z, zodat jij onbezorgd op vakantie kunt gaan. Onze klanten geven ons een 9,6 op TrustPilot.

Populaire bestemmingen bij ons zijn o.a. KaapverdiŽ, Malediven, Cuba, Mauritius, Canada, Ijsland, Sri Lanka, Finland, Indonesie en Japan. Maar eigenlijk bieden we ech bijna alles aan.

Kun je onze hulp goed gebruiken? We helpen je graag! Vraag gratis & vrijblijvend een offerte aan. Je krijgt dan een voorstel op maat van een reisexpert.

Andere onderzoeken