Vakantie is ongezond

Geschreven op 22 december 2015 door de redactie

Tijdens de vakantie leven veel mensen ongezond
Tijdens de vakantie leven veel mensen ongezond

Tijdens de vakantie leven we ongezond. Dat blijkt uit de resultaten van een online enquête gehouden onder 650 bezoekers van Reisgraag.nl. We eten tijdens de vakantie minder fruit, minder groente, meer vet en fastfood en meer suiker. Ontbijten en lunchen doen we iets minder goed, maar vooral dineren doen we ongezonder dan thuis. Wel valt op dat als men op vakantie is in Zuid-Amerika en Azië er wat minder ongezond gegeten wordt en dat het verschil met thuis minder wordt naarmate men ouder wordt. Water wordt meer gedronken tijdens de vakantie, maar ook fris en alcohol. We sporten minder, roken meer en zonnen meer. 7 op de 10 smeert zich altijd in maar 1 op de 4 heeft toch weleens last van een rode huid. Vooral de leeftijdsgroep tussen 25 en 65 jaar rust meer uit tijdens de vakantie. De mensen die in een vakantiehuis verblijven nemen de meeste rust.
De gevolgen van meer rust en minder stress zijn goed te merken tijdens de vakantie. Helaas zijn deze positieve gevolgen na 2 weken alweer verdwenen. Wat wel blijft hangen zijn de vakantiekilo´s: 4 op de 10 komt aan tijdens de vakantie, met gemiddeld 1,2 kilo.

Eten

Van de mensen die in 2015 op vakantie zijn geweest, geeft 41,9% aan tijdens de vakantie ongezonder te eten. 52,5% leeft hetzelfde en 5,5% eet gezonder tijdens de vakantie. Hierin zijn mannen en vrouwen nagenoeg gelijk. Er zit wel een verschil in de leeftijden. Naarmate men ouder wordt is het verschil tussen het eetgedrag thuis en tijdens de vakantie kleiner. Van de 16-25 jarigen eet namelijk 60,5% tijdens de vakantie ongezonder, in tegenstelling tot 28,6% van de 65-plussers.De eetgewoontes van mensen die Europa bezoeken zijn slechter dan mensen die Azië of Zuid-Amerika bezoeken. Slechts 3,8% van de mensen die een bezoek aan Europa brengt geeft aan tijdens de vakantie gezondere eetgewoontes te hebben. Van de mensen die Azië bezoeken is dit 17,1%. Ook 11,8% van de reizigers naar Zuid-Amerika geeft aan daar gezonder te eten.


Fruit

31,6% eet minder fruit en 17,8% eet meer fruit tijdens de vakantie. Vooral de mannen (41,6%) eten thuis gezonder dan op vakantie (28,8%). 19% van de vrouwen eet meer fruit op vakantie, t.o.v. 13,5% van de mannen.Mensen die op vakantie gaan naar Zuid-Amerika eten opvallend meer fruit daar dan thuis. Van die respondenten geeft 41,2% aan meer fruit te eten op vakantie, tegenover 14,8% van de mensen die naar Europa op vakantie gingen. Ook naar Azië gaan is goed voor je dagelijkse portie fruit. 31,7% geeft namelijk aan tijdens de vakantie meer fruit te eten als ze in Azië zijn.


Groente

44,3% geeft aan op vakantie minder groente te eten, slechts 4,3% van de mensen eet meer groente op vakantie. Opvallend is dat jongeren tijdens de vakantie vaker ongezond eten ten opzichte van ouderen. In de leeftijd van 16-25 jaar is het 63,2% die tijdens de vakantie ongezonder eet, onder de ouderen is dit percentage 28,6%.

Hoeveelheid

Van alle respondenten eet 34,5% tijdens de vakantie grotere hoeveelheden en 7,2% eet gezondere hoeveelheden op vakantie. Opvallend is dat mannen vaker voor een gezonde hoeveelheid kiezen (14,6%) dan vrouwen (5,2%). Voornamelijk de jongeren tussen de 16-25 jaar kiezen op vakantie sneller voor een gezonde hoeveelheid (23,7%) ten opzichte van de mensen in de leeftijdscategorie 51-65 jaar (5,3%)


Vet en fastfood

Qua hoeveelheid vet is 41,4% het er over eens dat er tijdens de vakantie meer vet gegeten wordt. Slechts 6,5% eet minder vet tijdens de vakantie.Fastfood wordt over het algemeen ook meer gegeten op vakantie dan thuis. 39,8% van de mensen eet namelijk tijdens de vakantie meer fastfood. Slechts 8,2% eet tijdens de vakantie minder fastfood.


Suiker

Over het algemeen wordt er door 38,6% thuis minder suiker gegeten dan op vakantie. Slechts 8,4% van de mensen eet minder suiker op vakantie. Ook op het gebied van suiker is het eveneens zo dat de jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar op vakantie gezonder eten dan de ouderen. 15,8% van de jongeren eet op vakantie minder suiker, t.o.v. 5,3% van de mensen in de leeftijd 51-65 jaar.


Ontbijt

Er wordt op vakantie in 17,8% van de gevallen voor een gezonder ontbijt gekozen dan thuis. 35,7% ontbijt minder gezond tijdens de vakantie. 20,2% van de mannen eet een gezonder ontbijt op vakantie, tegenover 17,2% van de vrouwen. 26,3% van de jongeren tussen de 16-25 jaar eet een gezonder ontbijt op vakantie, tegenover 11,4% van de 51-65 jarigen. Mensen met als hoogst genoten opleiding havo/vwo eten het vaakst gezonder qua ontbijt op vakantie, namelijk 30,6%.


Lunch

Wat de lunch betreft eet 10,1% van de mensen gezonder op vakantie. Dit is onder de mannen en de vrouwen gelijk. De 16 tot 25-jarigen zijn ook hierin weer de meest gezonde categorie, namelijk 15,8% eet gezonder op vakantie, gevolgd door de mensen in de leeftijd van 36-50 jaar met 12,6%.


Diner

Het diner wordt beschouwd als de meest 'ongezonde maaltijd'. Slechts 5,5% eet een gezonder diner dan thuis en maar liefst 46% eet 's avonds ongezonder dan thuis. 46% eet namelijk ongezonder tijdens de vakantie.Drinken

Water

Water wordt door 29,2% van de respondenten meer gedronken op vakantie dan thuis. Slechts 9,9% zegt thuis meer water te drinken. Voor 61% blijft dit hetzelfde. Vrouwen (31%) drinken meer water op vakantie dan mannen (22,5%).

Frisdrank

Frisdrank wordt door 72,8% in dezelfde mate gedronken op vakantie als thuis. Slechts 3,6% drinkt minder frisdrank op vakantie. 23,8% drinkt meer tijdens de vakantie.

Alcohol

Alcohol is voor de meeste mensen belangrijk op vakantie. Slechts 4,3% van de ondervraagden drinkt tijdens de vakantie gezonder/minder. Van de mannen drinkt 42,7% ongezonder tijdens de vakantie, tegenover 37,4% van de vrouwen. 38,6% van de mensen drinkt meer alcohol op vakantie dan thuis.De mensen in de leeftijd 16-25 jaar zijn weer de meest gezonde categorie als het gaat om alcohol drinken. 13,2% van de mensen in deze leeftijdscategorie drinkt op vakantie minder dan thuis. Bij mensen in de leeftijd van 65 jaar of ouder is dit 2,9%.

Lichamelijk

Sporten

Door 15,2% van de mensen wordt er op vakantie meer gesport dan thuis. Dit is bij mannen en vrouwen nagenoeg hetzelfde. 43,9% zegt tijdens de vakantie minder te sporten en 41% sport evenveel thuis als op vakantie.


Zonnen

Zonnen is voor de meeste mensen iets dat op vakantie meer wordt gedaan dan thuis. 37,1% geeft dan ook aan thuis minder te zonnen dan op vakantie. Slechts 9,9% zont op vakantie gezonder (en dus minder) dan thuis.Insmeren wordt door 71,8% dan ook altijd gedaan op vakantie, vrouwen (74,8%) vaker dan mannen (60,7%). Slechts 2,7% smeert zich nooit in en 25,5% soms.Tijdens de vakantie heeft 25,3% wel eens een rode huid gehad van het zonnen. Hierbij geldt: hoe jonger de persoon, hoe vaker ze een rode huid hebben gehad na het zonnen. 44,7% van de jongeren (16-25 jaar) heeft namelijk wel eens een rode huid gehad, tegenover 16,7% van de 51 tot 65-jarigen.


Roken

12,3% van de rokers zegt op vakantie minder te roken dan thuis. 33,3% rookt thuis minder dan op vakantie. Voor 55% blijft dit hetzelfde.Geestelijk

Uitrusten

61% van de mensen rust tijdens de vakantie meer uit dan thuis. 15,9% rust thuis meer uit en voor 23,1% blijft het hetzelfde. Opvallend is dat slechts 31,4% van de ouderen (65+) tijdens de vakantie meer uitrust. Ook de jongeren (16-25 jaar) rusten minder uit op vakantie, namelijk 44,7%. De jongeren kiezen op de eerste plaats voor een strandvakantie (25,6%), gevolgd door een actieve vakantie of stedentrip. Mensen in de leeftijd van 26-65 jaar rusten het meeste uit.

Men rust het meest uit als er wordt verbleven in een vakantiehuis. Ruim 77,4% zegt dit. Mensen komen het minst uitgerust terug als er wordt verbleven in een hostel (31,8%).

Slapen

Het grootste deel van de mensen (42%) slaapt zo’n 7 uur per nacht als hij of zij thuis is, gevolgd door 35,3% wat 8 uur per nacht slaapt. Op vakantie wordt er meer geslapen. Dan slaapt namelijk 41,8% gemiddeld 8 uur per dag en 18,1% zelfs 9 uur. Vooral door de jongeren wordt er op vakantie meer slaap gepakt. 31,6% slaapt namelijk gemiddeld 9 uur per nacht als hij of zij op vakantie is, tegenover 11,4% van de 65-plussers.

Stress

Op vakantie wordt er minder stress ervaren dan thuis. Thuis wordt er onder de respondenten gemiddeld een 5,0 gegeven, als 1 geen stress is en 10 maximale stress. Vrouwen zijn hierbij meer gestresst dan mannen. De vrouwen geven deze stress een 5,2 en mannen becijferen dit als een 4,3.

Op vakantie wordt deze stress een stuk minder. Dan wordt er gemiddeld door de respondenten een 3,0 gegeven. De mannen zijn dan het minst gestresst met gemiddeld een 2,8, vrouwen komen hier aardig bij in de buurt met een 3,0.Resultaat

Gevoel

De mannen zijn 2 weken voor de vakantie weer iets positiever dan de vrouwen, zij geven hun gevoel gemiddeld een 7,4 tegenover een 7,1 van de vrouwen.

Dit gevoel wordt bij de meeste mensen beter wanneer ze op vakantie zijn. Op dezelfde vraag, maar dan tijdens de vakantie, wordt dit cijfer een 8,6 gemiddeld. De vakantie doet de vrouwen erg goed. Zij geven hun gevoel gemiddeld een 8,6 op vakantie, tegenover een 8,5 van de mannen.

Ook werd er naar het gevoel gevraagd van de mensen direct na de vakantie. Het gemiddelde daalt van een 8,6 naar een 7,6. Twee weken later zakt het cijfer nog meer, tot een 7,1 gemiddeld. Dit is hetzelfde cijfer als twee weken voor de vakantie. Bij de mannen zakt dit nog iets onder het gemiddelde van twee weken voor de vakantie, dit was namelijk een 7,4 en is twee weken na de vakantie een 7,2. De vrouwen blijven steken op een 7,1.


Energie

Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer moe is en 10 veel energie, geven de respondenten zich gemiddeld een 6,1 twee weken voor de vakantie. De mannen hebben net wat meer energie (6,4) dan de vrouwen (6,1). Tijdens de vakantie wordt dit energieniveau veel hoger en stijgt het gemiddeld naar een 7,6 voor zowel mannen als vrouwen. Direct na de vakantie blijft dit cijfer voor de mannen hetzelfde, voor de vrouwen daalt het naar een 7,3. Twee weken later is dit gemiddelde verder gedaald naar een 6,8. Dit wil zeggen dat het energieniveau voor de meeste mensen wel hoger is na de vakantie dan ervoor. Voor de mannen eindigt het energieniveau op een gemiddelde van een 7,1, bij de vrouwen 6,7.


Gewicht

Qua gewicht blijft 46,7% van de ondervraagden op hetzelfde gewicht hangen na de vakantie. Toch komt ook een groot gedeelte aan tijdens zijn of haar vakantie. In totaal komt 42,1% van de respondenten aan tijdens de vakantie. Gemiddeld is dit 1,2 kilo. De mannen komen meer aan dan de vrouwen, gemiddeld namelijk 2,2 kilo. Vrouwen gemiddeld 0,9 kilo. Er is echter ook een selecte groep (11,2%), die afvalt tijdens de vakantie. Gemiddeld is dit zo'n 2,0 kilo. Mannen vallen hier minder af dan vrouwen, namelijk 2,4 kilo tegenover 1,9 kilo bij de vrouwen.Informatie over onderzoek

Het onderzoek werd gehouden door middel van een online enquête onder 650 respondenten op de website Reisgraag.nl. Daarvan was 0,21% jonger dan 16 jaar, 10,7% 16 tot en met 25 jaar, 23,5% 26 tot en met 35 jaar, 31,1% 36 tot en met 50 jaar, 25,6% 51 tot en met 65 jaar en 8,9% 65 plus.

Voor informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen met Thomas Lenting (thomas@reisgraag.nl / 0486-412199/06-46218908)

Over Reisgraag.nl

Contact m.b.t. het onderzoek: Thomas Lenting (thomas@reisgraag.nl, 0646218908)

Reisgraag.nl is een ANVR / SGR reisbureau. Op onze website vind je informatie & onafhankelijk gekeurde reviews over bestemmingen en reisorganisaties. Daarnaast houden we regelmatig onderzoek over toeristische onderwerpen.

De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Reisbureau Reisgraag.nl

Wij hebben service hoog in het vaandel staan. We regelen alles van a tot z, zodat jij onbezorgd op vakantie kunt gaan. Onze klanten geven ons een 9,6 op TrustPilot.

Populaire bestemmingen bij ons zijn o.a. KaapverdiŽ, Malediven, Cuba, Mauritius, Canada, Ijsland, Sri Lanka, Finland, Indonesie en Japan. Maar eigenlijk bieden we ech bijna alles aan.

Kun je onze hulp goed gebruiken? We helpen je graag! Vraag gratis & vrijblijvend een offerte aan. Je krijgt dan een voorstel op maat van een reisexpert.

Andere onderzoeken