Vrouwen zijn luier en mannen zijn chagrijnig op vakantie

Geschreven op 27 mei 2011 door de redactie

Vrouw lui en man chagrijnig
Vrouw lui en man chagrijnig

Gedrag van vakantiegangers

In verhalen over vakanties vertellen mensen vaak dolenthousiast hoe geweldig hun vakantie wel niet was. En ook vertellen ze dan maar al te graag over opmerkelijk gedrag van andere vakantiegangers. Maar hoe gedragen zij zichzelf op vakantie? En is er een verschil met hoe ze zich thuis gedragen? Reisgraag.nl deed in de eerste 4 maanden van 2011 onderzoek en vroeg mensen hoe ze over zulk opmerkelijk gedrag van vakantiegangers denken en legde hen bovendien enkele stellingen over hun eigen gedrag voor. Op Reisgraag kun je ook een overzicht met reisorganisaties vinden; het unieke aan deze lijst is dat je deze kunt sorteren op basis van het cijfer dat andere reizigers aan de organisatie gaven.

Opmerkelijk gedrag

Uit een enquête, die 356 vakantiegangers via internet hebben ingevuld, blijkt dat 46% van de ondervraagden zelf weleens opmerkelijk gedrag van mensen op vakantie heeft gezien.

Opmerkelijk gedrag: inhoud

Het gedrag dat die mensen dan vertoonden, is vooral te karakteriseren als onaanvaardbaar gedrag of misdraging. Dronken personen, onbeschoft gedrag en seksuele escapades zijn de belangrijkste voorbeelden van opmerkelijk gedrag van vakantiegangers waar mensen zich zoal aan storen op vakantie. De respondenten geven aan het opmerkelijke gedrag voornamelijk op vakantie in Europa gezien te hebben en de plek waar dat gedrag het meest voorkomt is het hotel. De camping, waar nog geen 9% van de gevallen plaats gevonden heeft, lijkt daarmee een veiligere accommodatie te zijn.

Opmerkelijk gedrag: plaats

Met 87% vindt de ruime meerderheid van de 164 personen die opmerkelijk gedrag heeft gezien dat gedrag onaanvaardbaar. Verder omschrijven zij het gedrag als respectloos en storend; hierbij bestempelen vrouwen het gedrag voornamelijk als respectloos (42%), terwijl mannen het gedrag vooral omschrijven als storend (35%). In slechts 34% van de gevallen werd er opgetreden tegen degenen die het opmerkelijke gedrag vertoonden: de boosdoeners worden in 36% van die gevallen verzocht weg te gaan en in 25% van de gevallen werd er een waarschuwing gegeven.

Opmerkelijk gedrag: optreden

Ook werd de mensen gevraagd hoe zij graag zouden zien dat er in dit soort gevallen tegen de boosdoeners opgetreden wordt en 37% vindt dat de personen gevraagd zou moeten worden weg te gaan. In 14% van de gevallen dat volgens de respondenten de personen verzocht zou moeten worden weg te gaan, gebeurde dat ook. In het grootste deel van de gevallen (66%) werd er dus niet opgetreden, maar 43% vindt dat in die situaties aan de boosdoeners gevraagd had moeten worden weg te gaan.

Eigen gedrag thuis ten opzichte van tijdens de vakantie

Verder kregen alle respondenten tien stellingen voorgelegd over hun gedrag thuis en op vakantie.

Eigen gedrag: openheid

Bij de stelling over openheid tegen andere personen geeft 53% van de mannen aan thuis open te zijn tegen andere personen en op vakantie even open te zijn als thuis (zelfde positief). Bij de vrouwen is dat 42%. Bovendien zegt 41% van de vrouwen op vakantie meer gesloten te zijn dan thuis (geslotener), tegenover slechts 27% van de mannen. Bovendien liggen bij de mensen van 51 jaar en ouder de percentages van op vakantie even open als thuis en op vakantie meer gesloten dan thuis ook dicht bij elkaar.

Eigen gedrag: zelfverzekerdheid

Wat meteen opvalt bij de stelling over zelfverzekerdheid is dat 40% van de mensen in de leeftijd van 26 t/m 35 jaar aangeven op vakantie even zelfverzekerd als thuis te zijn en dat maar liefst 47% in die leeftijdsgroep zegt op vakantie minder zelfverzekerd te zijn dan thuis. Verder zeggen meer vrouwen op vakantie minder zelfverzekerd te zijn dan mannen (36% tegenover 26,6%).

Eigen gedrag: behulpzaamheid

Als het over behulpzaamheid gaat, dan springt in het oog dat 27% van de groep met een leeftijd van 16 t/m 25 jaar op vakantie behulpzamer wordt. Maar ook is 33% van dezelfde groep op vakantie minder behulpzaam dan thuis.

Eigen gedrag: Actief

Er zijn meer vrouwen dan mannen die op vakantie minder actief zijn; 32,5% van de vrouwen zegt minder actief te zijn op vakantie t.o.v. 24,9% van de mannen.

Eigen gedrag: irritatie

Wat betreft irritatie aan andere personen zegt 42% van de mannen zich op vakantie meer te irriteren dan thuis en slechts 14% geeft aan zich op vakantie minder te gaan irriteren dan thuis. Bij de vrouwen liggen deze percentages veel dichter bij elkaar: 24% zegt zich op vakantie meer te irriteren aan andere personen dan thuis en 27% zegt zich juist minder aan anderen op vakantie te irriteren dan thuis. De 65-plussers (41%) zijn de grootste leeftijdsgroep die zich op vakantie meer ergeren aan andere mensen dan thuis.

Eigen gedrag: chagrijnig & stress

Van de ondervraagden geven zowel de mannen, 61%, als de vrouwen, 59%, aan thuis en op vakantie niet vaak chagrijnig te zijn. Daarbij zijn 36% van de vrouwen op vakantie minder chagrijnig dan thuis t.o.v. 29,7% van de mannen. 4,7% van de mannen zegt meer chagrijnig op vakantie te zijn t.o.v. thuis; maar 2,6% van de vrouwen zegt dat bij hen dit het geval is. Het merendeel van de leeftijdsgroepen 16 t/m 25 jaar (52%) en 26 t/m 35 jaar (53%) zegt op vakantie minder chagrijnig te zijn dan thuis. Daarnaast geven zij aan op vakantie nooit chagrijniger te zijn dan thuis, terwijl een kleine groep van mensen vanaf 36 jaar wel voor deze optie heeft gekozen. Ook geven de respondenten aan zowel thuis als op vakantie niet snel stress te hebben. Maar daarbij valt wel op dat mannen (11%) op vakantie iets sneller in de stress schieten dan vrouwen (3%). En vooral jongeren (16 t/m 25 jaar), maar liefst 61%, zijn op vakantie een stuk minder snel gestrest dan thuis.

Eigen gedrag: cultuur

Veel respondenten hechten thuis en op vakantie al veel waarde aan cultuur en daarbij komt nog eens dat 45% van de mannen en 38% van de vrouwen op vakantie meer waarde aan cultuur hechten dan thuis. Bovendien hecht bijna 40% of meer van iedere leeftijdsgroep meer waarde aan cultuur op vakantie dan thuis. Daarbij springen de 26 t/m 35 jarigen er dan echt uit, want 40% van deze groep hecht op vakantie even veel waarde aan thuis en daar bovenop hecht nog eens 47% op vakantie méér waarde aan cultuur in tegenstelling tot thuis. Tot slot kan er geconcludeerd worden dat ook veel respondenten open staan voor het proberen van gerechten die ze niet kennen en dat geldt dan zowel voor thuis als op vakantie.

Over Reisgraag.nl

Contact m.b.t. het onderzoek: Thomas Lenting (thomas@reisgraag.nl, 0646218908)

Reisgraag.nl is een ANVR / SGR reisbureau. Op onze website vind je informatie & onafhankelijk gekeurde reviews over bestemmingen en reisorganisaties. Daarnaast houden we regelmatig onderzoek over toeristische onderwerpen.

De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Reisbureau Reisgraag.nl

Wij hebben service hoog in het vaandel staan. We regelen alles van a tot z, zodat jij onbezorgd op vakantie kunt gaan. Onze klanten geven ons een 9,6 op TrustPilot.

Populaire bestemmingen bij ons zijn o.a. Kaapverdië, Malediven, Cuba, Mauritius, Canada, Ijsland, Sri Lanka, Finland, Indonesie en Japan. Maar eigenlijk bieden we ech bijna alles aan.

Kun je onze hulp goed gebruiken? We helpen je graag! Vraag gratis & vrijblijvend een offerte aan. Je krijgt dan een voorstel op maat van een reisexpert.

Andere onderzoeken