Zuid-Afrika past regels kindervisum aan

Geschreven op 5 juni 2015 door Anique

Dieren in Zuid-Afrika
Dieren in Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse immigratie-autoriteiten hebben opgemerkt dat kinderhandel nog in te grote schaal aanwezig is bij de landsgrenzen. Het land besluit daarom de regels met betrekking tot het kindervisum aan te passen. De nieuwe wet is er op gericht kinderhandel tegen te gaan, maar zal resulteren in een aanzienlijke toename aan papierwerk indien met kinderen gereisd wordt.

Nieuwe regels

De nieuwe regels zijn vanaf 1 juni 2015 geldig. Iedereen die van of naar Zuid-Afrika reist met een kind onder de 18 jaar, moet voldoen aan diverse regels. Zo hebben alle kinderen onder de 18 jaar een geboorteakte nodig bij hun paspoort. Deze geboorteakte moet de onverkorte versie zijn en moet de gegevens van beide ouders bevatten. Daarbij mogen de documenten niet ouder zijn dan drie maanden en moeten documenten die niet in het Engels zijn, bij een officiële instantie vertaald worden. Indien beide ouders aanwezig zijn bij de reis, zijn alleen deze documenten nodig. Reist het kind echter met een voogd, met één ouder of alleen dan zijn er meerdere documenten nodig.

Reizen met één ouder

Indien gereisd wordt met één ouder, dan dient er naast een geldig paspoort ook een verklaring aanwezig te zijn van de afwezige ouder met toestemming. Ook een gerechtelijk bevel waarin volledige verantwoordelijkheid wordt gegeven aan de reizende ouder moet er zijn. Indien de ouders wettelijk gescheiden zijn, moet de rechterlijke uitspraak aanwezig zijn indien de andere ouder geen toestemming geeft. Indien een van de ouders overleden is, moet de overlijdensakte aanwezig zijn.

Reizen met voogd

Reist het kind met een voogd, dan is er naast een geldig paspoort ook een verklaring van de ouders nodig, de contactgegevens van de ouders of wettelijke voogd en kopieën van identiteitsdocumenten van de paspoorten van de ouders of de wettelijke voogd. Indien beide ouders overleden zijn, dan moet de reis gekeurd worden door de directeur-generaal.

Kind dat alleen reist

Het kan ook voorkomen dat een kind onder de 18 jaar alleen reist. In dat geval moet er een verklaring of een gerechtelijk bevel aanwezig zijn waarin staat dat beide ouders toestemming geven om te reizen. Ook de contactgegevens en gecertificeerde kopieën van identiteitsbewijs of paspoort van de persoon waarbij verbleven wordt moeten er zijn. Tot slot moet er een brief van de persoon die het kind ontvangt aanwezig zijn.

Alle regels met betrekking tot het reizen met kinderen onder de 18 jaar naar Afrika zijn nog eens na te lezen in deze infographic.

Geef als eerste een cijfer voor dit artikel

Gerelateerde artikelen