Schrijf een ervaring over Reisbureau Reisgraag.nl en maak kans op mooie prijzen!

Online prijzen bij Reisbureau Reisgraag.nl

Reisbureau Reisgraag.nl
Reisbureau Reisgraag.nl
Waarom boeken bij Reisbureau Reisgraag.nl? Dat is een veel voorkomende vraag bij onze websitebezoekers. Onze website wordt op internet goed gevonden door de uitgebreide informatie die erop te vinden is. Maar wat niet iedereen weet is dat wij ook een heel uitgebreid reisaanbod hebben. Een van de goede redenen om bij Reisbureau Reisgraag.nl te boeken, zijn de online prijzen met de offline service. Wat dat precies inhoudt, lees je in dit artikel.

Online prijzen bij Reisbureau Reisgraag.nl

Reisbureau Reisgraag.nl hanteert dezelfde online prijzen als andere online reisorganisaties. Heb je bijvoorbeeld een reis gezien op de website van TUI of bij de Jong Intra Vakanties? Wij bieden die reis voor exact dezelfde prijs aan, maar dan met de service van een reisbureau. We profileren ons als online reisbureau met name om duidelijk te maken dat wij ook daadwerkelijk dezelfde online prijzen hanteren. Voor ons is het daarbij wel belangrijk om de service van een reisbureau aan te bieden.

Offline service van Reisbureau Reisgraag.nl

Wat wij als reisbureau nog extra toevoegen aan de online prijzen, is onze offline service. Dus hoewel we online prijzen hanteren, bieden wij bij elke reis de service van en offline reisbureau. Je kan bij ons via de website een reis boeken, zoals bij vele andere reisorganisaties. Maar waar de service bij de meeste online reisorganisaties stopt bij het boeken en de betaling, gaat bij ons de service verder. Na het boeken nemen wij altijd telefonisch contact op met onze klanten om de boeking te bespreken. Daarbij maken wij een notitie voor eventuele preferenties, maar bespreken we ook altijd eventuele extra's. Denk hierbij aan ruimbagage, een huurauto en verzekeringen. Daarnaast blijven we voor vertrek meerdere contactmomenten houden met onze klanten. Wij sturen een herinnering voor de restantbetaling zodat de klant hier niet zelf aan hoeft te denken én drie weken voor vertrek sturen wij een mail met extra reisinformatie. Verder vinden wij het erg prettig om een goede band op te bouwen met onze klanten waardoor we ook tijdens de reis zorgen voor een contactmoment om te kijken of alles naar wens is.

De bereikbaarheid van een offline reisbureau

Wij zijn 24/7 bereikbaar op ons mobiele noodnummer, zonder enige wachtrij. Dit geldt ook voor ons vaste nummer. Tijdens kantooruren zijn wij op het vaste nummer bereikbaar en ook daar heb je geen last van een wachtrij. Eigenlijk zoals je van een offline reisbureau gewend bent. Ondanks dat wij een online reisbureau zijn, hebben wij ook een kantoor waar je gewoon langs kunt komen om een reis te boeken. Verder is het ook mogelijk om via de mail of telefoon een reis te boeken.

Online prijzen met offline service

De online prijzen met de offline service komt ook terug in de naam Reisbureau Reisgraag.nl. Door de naam Reisgraag.nl te gebruiken, verwijzen wij naar het feit dat we online georiënteerd zijn. Het woord reisbureau staat voor de service. Vele bezoekers hebben een beeld bij een reisbureau en boeken daar voor de extra service. Dus waarom boeken bij Reisbureau Reisgraag.nl? Omdat je net zoveel betaalt als bij een ander online reisorganisatie maar daar nog wel extra persoonlijke service bij ontvangt.